Derde lichting Statushouders voor de Klas van Start

Gevluchte docenten een kans geven op de Nederlandse arbeidsmarkt: dat is het doel van het Oriëntatietraject Statushouders voor de Klas. Dertien statushouders die in het land waar ze vandaan komen werkten als wiskunde-, scheikunde- of natuurkundedocent worden begeleid om hun beroep in Nederland weer uit te oefenen en een nieuwe toekomst op te bouwen. Statushouders voor de Klas wordt dit studiejaar voor de derde keer georganiseerd door Studentenzaken, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF, in opdracht van de gemeente Amsterdam. De startbijeenkomst vond plaats op woensdag 2 september in het Wibauthuis.

Leren en werken

Het initiatief Statushouders voor de Klas ontstond drie jaar geleden vanuit het lerarentekort en wordt nu voor de derde keer georganiseerd. Het traject duurt één jaar, waarin de deelnemers twee dagen per week stagelopen op een middelbare school en twee dagen les krijgen op de HvA. De deelnemers krijgen lessen Nederlands als tweede taal en leren hoe het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar zit. Daarnaast krijgen ze ook les in hun eigen vak, waardoor ze bekend raken met de Nederlandse vaktaal en vakdidactiek. Dit kunnen ze dan weer direct toepassen in hun stage.

Nieuwe mogelijkheden

Al lerend en werkend vergroten de deelnemers ook hun professionele netwerk. Na afronding van het traject mogen deelnemers met lesbevoegdheid meteen als docent voor de klas, en docenten die nog de lesbevoegdheid moeten halen, stromen in bij een deeltijd docentenopleiding (drie jaar) of bij het zij-instroomtraject voor docenten.

De derde lichting van Statushouders voor de Klas rondt het oriëntatietraject in juni 2021 af.