Week van de toegankelijkheid

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid en belicht Studentenzaken wat de HvA doet om studenten met een functiebeperking te begeleiden.

Op deze foto: Job Teeling, Limitless

Bewustwording

De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in), koepelorganisatie en landelijk netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid worden door het hele land activiteiten georganiseerd om het thema toegankelijkheid uit te lichten en bewustwording in de maatschappij te vergroten.

Online onderwijs extra lastig

Studeren ziet er heel anders uit dan in voorgaande jaren. Studenten zijn nog steeds veel thuis en het onderwijs is voornamelijk online. De overstap naar online onderwijs heeft voor- en nadelen, en vraagt veel van onze studenten. Online onderwijs werpt extra belemmeringen op voor wie slecht ziet, doof is, zich depressief voelt of een andere functiebeperking heeft. Omdat online meedoen net zo belangrijk is als meedoen in de fysieke samenleving, focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid.

Aandacht

In de Week van de Toegankelijkheid brengen we het thema op allerlei manieren onder de aandacht. Zo vertellen drie studenten met een functiebeperking welke verschillende problemen zij ervaren, kunnen onze studenten en medewerkers deelnemen aan een online autismebelevingscircuit (deze zit al vol!) en presenteren we een handleiding voor docenten om hun digitale lesmateriaal ook bruikbaar te maken voor bijvoorbeeld slechtziende of slechthorende studenten.