ERGOTHERAPIE: DE OPLEIDING VAN DE 21E EEUW

Weinig studiekiezers weten wat de opleiding Ergotherapie inhoudt. Deze brede paramedische opleiding leidt op tot een specialisme dat in de 21e eeuw steeds interessanter wordt voor studiekiezers. De vraag naar ergotherapeuten groeit momenteel en de voorspelling is dat deze groei verder doorzet. Om de bekendheid te vergroten en aan te sluiten bij deze groeiende vraag start er dit jaar een landelijke campagne Ergotherapie.

Wat doet een ergotherapeut?
Als ergotherapeut combineer je medische kennis, psychologische kennis en mensenkennis met creatief denken. Een ergotherapeut kan op verschillende plekken aan het werk, van ziekenhuizen tot onderwijsinstellingen of in een zelfstandige praktijk.


Bij wie past ergotherapie als beroep?

Een ergotherapeut is iemand die oprecht geïnteresseerd is in de persoon tegenover zich en in staat is zich goed te verplaatsen in zijn of haar situatie. Welke dagelijkse activiteiten zijn van grote betekenis voor de cliënt? En zijn de doelen en wensen reëel en haalbaar? Als ergotherapeut bedenk je creatieve oplossingen voor steeds wisselende problematiek met als doel je cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten zijn.

Meer informatie is te krijgen op de open dag of tijdens proefstuderen.