HBO-VERPLEEGKUNDE ZONDER BIOLOGIE IN HET PAKKET? DAT KAN!

Scholieren zijn met alle profielen toelaatbaar voor de opleiding HBO-Verpleegkunde. Er zijn geen aanvullende toelatingseisen. Scholieren die geen eindexamen biologie hebben gedaan, wordt wel aangeraden een cursus biologie te volgen. Hiervoor is door ExpertCollege in samenwerking met onder andere de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een online cursus ontwikkeld, die zelfstandig, voorafgaand aan de start van de studie, gedaan kan worden.

De cursus kost 35 euro en de tijdsinvestering is 15 uur. In de cursus worden alle onderwerpen behandeld die relevant zijn voor een goede voorbereiding op het medisch onderwijs van de opleiding HBO-Verpleegkunde.