STUDENTENBETROKKENHEID


Scholingsprogramma Participatie HvA

Trainingen, activiteiten en netwerken in het kader van professionalisering. Voor HvA-studenten die zich actief inzetten voor een opleidingscommissie, bestuur van een studievereniging, medezeggenschapsraad of HvA-studentenplatform organiseert Participatie HvA het Scholingsprogramma. In de onderstaande video blikken we terug op het Scholingsweekend dat van 9 t/m 11 november 2018 in het Brabantse Sint-Michielsgestel plaatsvond.

Toegankelijk en inclusief onderwijs centraal bij Limitless

Een inclusieve hogeschool waar iedereen zich welkom voelt. Onder dit motto vertegenwoordigt staflid Angelo Verhoeven van platform Limitless de belangen van studenten met een functiebeperking aan de HvA. De tweedejaarsstudent Leraar Maatschappijleer haalt veel kracht uit het lesgeven en de erkenning die hij krijgt van medestudenten. “Ik heb zelf een posttraumatische stressstoornis en kan me goed inleven in andere HvA-studenten met een functiebeperking. Het is voor mij belangrijk dat deze groep die niet altijd zichtbaar is beter wordt gehoord.”

Students that Matter: ‘Wederzijds begrip de sleutel tot succesvolle integratie’

Participatie, integratie en bewustwording. Met het programma Students that Matter (StM) slaan studenten en docenten de handen ineen om vluchtelingstudenten aan de HvA te begeleiden bij hun studie. “We organiseren studentenbijeenkomsten zoals filmavonden over het thema (vluchteling)studenten, de kick-off van het studiejaar en geven studiegerelateerde workshops”, vertelt Mohamad Allan, staflid bij StM. Hij studeert HBO ICT: Software Engineering aan de HvA en is afkomstig uit Syrië.

Participatie HvA: ‘Meer binding met doelgroep dankzij studentmedewerkers'

“After all, a job isn't worth doing unless you enjoy it. Bij Participatie HvA heb ik voor het eerst dat ik echt plezier uit mijn werk haal”, benadrukt Claire Orth, studentmedewerker bij Participatie HvA. In het afgelopen studiejaar (2018-2019) heeft dit team van Studentenzaken voor het eerst gebruik gemaakt van studentcollega's. Samen met projectleider Dennis Kuşçu blikken we terug op deze nieuwe werkwijze. Heeft het opgeleverd wat we hadden verwacht? Welke stappen zijn er gezet en wat zijn de toekomstplannen? Je leest het in dit interview.