STUDENTENINSTROOM

Student in de Klas

Hoe zorg je ervoor dat mbo’ers en havisten zich gaan oriënteren en wat is er nodig om ze te helpen bij hun overstap naar het hbo? Getrainde HvA-studenten die een interactieve les verzorgen! Met de activiteit Student in de Klas draagt de HvA bij aan een verbeterde aansluiting met het hbo.

Tune In helpt eerstegeneratiestudenten
aan een goede studiestart

Met spanning, blijdschap en een hoop enthousiasme hebben zeventig nieuwe HvA-studenten deelgenomen aan de pilot Tune In, een zogeheten snelcursus hbo om kennis te maken met de HvA en het studentenleven. Deze pilot is een succesvolle co-creatie tussen het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad (FOO) en Studentenzaken.

Studentenzaken Podcast: #1 Tune In

In deze eerste aflevering van de Studentenzaken Podcast hebben we het over het maatschappelijk thema eerstegeneratiestudenten en blikken we terug op Tune In. Eindredacteur Nick Ho Tam Chay kruipt in de rol van host en legt zijn gasten een aantal stellingen voor.

Onze hoofdgasten zijn collega's Cindy Warmerdam (projectleider), Mohammed Skori (studentmedewerker) en Lorena Fintina (projectleider) die ons gaan bijpraten over Tune In. Wat is Tune In? Wat waren de reacties van studenten en wat zijn de laatste ontwikkelingen? We praten erover in deze podcast.

Statushouders voor de klas
laat talent bovendrijven

Een oriëntatietraject om het lerarentekort op middelbare scholen in Amsterdam te verminderen. Met de pilot Statushouders voor de klas speelt de HvA in op deze maatschappelijke kwestie en krijgen hoogopgeleide vluchtelingendocenten de kans om hun carrière weer op te pakken. Het onderwijsprogramma van Studentenzaken en de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) leidt bèta-docenten bijvoorbeeld uit Oezbekistan, Syrië, Turkije en Soedan op om in Nederland les te geven. “Ik vind dit een belangrijk project, want nieuwkomers hebben de motivatie en de ervaring om als leraar te werken”, zegt Nasrin Mostafari uit Iran tegen het Algemeen Dagblad.

HvA-netwerk Aansluiting

In 2018 heeft het ministerie van OCW voor de termijn van 2018-2021 budget ter beschikking gesteld om de regionale samenwerking te versterken en daarmee de aansluiting tussen vo/mbo en het hbo te verbeteren. Alle hogeronderwijsinstellingen hebben daarvoor regionale ambitieplannen opgesteld.