STUDENTENLOGISTIEK


Aangepaste werkwijze Studiegids

Met het oog op de toekomstige uitfasering van het HvA-platform SharePoint en de HvA-brede overstap naar Brightspace, de digitale leeromgeving voor studenten, is in het voorjaar 2019 voor de redactieperiode Studiegids 2019-2020 gekozen voor een aangepaste werkwijze.

Minorencoördinatie: 'Wachtrijtool voor kansengelijkheid
bij aanmeldproces'

In maart 2019 is de Minorenmarkt met ruim 1300 HvA- en externe studenten weer goed bezocht. Met een iets hoger aantal bezoekers dan vorig jaar is er een maximale capaciteit voor het aantal aanwezige minoren en bezoekers bereikt. Naast de online evaluatie onder bezoekers is er dit keer ook een deurevaluatie gehouden. De combinatie van de resultaten van deze twee geeft een goed beeld van de verbeterpunten voor toekomstige minorenmarkten voor de indeling en bewegwijzering.