STUDENTENWELZIJN


Studeren met een functiebeperking volop in beweging

“Het aanvraagproces voor toetstijdverlenging is vereenvoudigd, vanuit het platform Limitless bieden we meer peer-to-peertrajecten aan en er zijn video’s ontwikkeld om studenten te activeren om naar de studentendecaan te gaan”, legt Matthijs Eijgelshoven van Studentenzaken uit. De programmaleider Studeren met een functiebeperking/chronische ziekte noemt een aantal ontwikkelingen om studeren met een functiebeperking aan de HvA toegankelijker te maken.

Studiestress en prestatiedruk

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de psychische problematiek van studenten. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceerde in 2016 een onderzoek over de psychische gesteldheid van studenten en de naar verhouding geringe beschikbaarheid van psychologische hulp bij de onderwijsinstellingen.

Jaarrapportage Studentendecanaat

HvA-studenten kunnen terecht bij de studentendecaan voor problemen van persoonlijke aard, zo staat vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de HvA (art. 2.7.2). In het studiejaar 2018-2019 had het Studentendecanaat contact met bijna 11.000 studenten. Tweederde van hen kwam vanwege persoonlijke problemen, zoals familieomstandigheden, functiebeperking, psychische klachten of lichamelijke ziekte. Lees meer hierover in de jaarrapportage van het Studentendecanaat.