Onderzoek

Succes met je taal

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • In hoeverre hebben studenten het mondelinge academische taalaanbod van docenten in een hoorcollege begrepen?
  • Welke factoren zijn hier mogelijk van invloed op?
  • Hoe kunnen docenten in hun colleges bijdragen aan beter begrip van de aangeboden leerstof?