AANLEIDING


Wat is er aan de hand?

Lees hieronder verder

Wat is er aan de hand?

Al jaren werkt het Taalteam van de HvA aan het vergroten van de taalvaardigheid van studenten, enerzijds door begeleiding van docenten die aan taalontwikkelend onderwijs werken en anderzijds door concrete ondersteuning van studenten die taalvragen of taalproblemen ondervinden.


In verreweg de meeste gevallen richt deze ondersteuning zich op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid van studenten. Voor het verbeteren van luistervaardigheid tijdens colleges is overwegend veel minder aandacht.

Het waarborgen van de toegankelijkheid van het hbo is een breed gedragen doel in het hbo. Maar op de vraag hoe dit in de praktijk moet gebeuren, bestaat geen eenduidig antwoord. Een voorbeeld van een mogelijk obstakel die de toegankelijkheid van het hbo kan inperken is de taalvaardigheid van studenten.


Veel studenten hebben moeite met de taal die in het hbo wordt gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat dit kan leiden tot achterstanden of zelfs uitval, met name onder studenten die de eerste in hun familie zijn die studeren, die uit het mbo instromen, en studenten met een migratieachtergrond.

Waarom dit onderzoek?

Tot nu toe richt veel onderzoek zich op schriftelijke taalvaardigheid van studenten. Dit onderzoek richt zich juist op mondeling taalgebruik van docenten.

De HvA streeft naar het vergroten van de taalvaardigheid van studenten (‘Taalteam’), onderzoekt en ondersteunt praktijken die schoolloopbanen kunnen bevorderen (‘Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad’), en wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich onderdeel voelen van een diverse stad (‘speerpunt Urban Education’).

Tegelijk vormen hoorcolleges een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod en is er nog weinig bekend over de rol die de mondelinge taal in colleges speelt in het studiesucces van studenten.

Met dit verkennende onderzoek is antwoord gezocht op drie onderzoeksvragen.

De resultaten en conclusies zijn vertaald naar een praktische handreiking voor docenten.