ONDERZOEKSOPZET


Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor studiesucces in het hbo

Lees hieronder verder

Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor studiesucces in het hbo

Met dit verkennende onderzoek is antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen:

1. In hoeverre hebben de onderzochte studenten moeite met het mondeling academisch taalaanbod van hun docenten in een college?

2. Welke factoren beïnvloeden of deze studenten het mondeling academisch taalaanbod (van docenten) in colleges wel of niet begrijpen?

3. Hoe kunnen docenten in hun mondelinge taalaanbod in colleges rekening houden met de taalvaardigheid van studenten?