RESULTATEN EN CONCLUSIES


Wat weten we nu?

Lees hieronder verder

1. In hoeverre hebben de onderzochte studenten moeite met het mondeling academisch taalaanbod van hun docenten in een college?

De onderzochte studenten zijn gevraagd elke uiting te scoren op complexiteit en te beschrijven wat de uiting betekent. Dat levert interessante gegevens op.

2. Welke factoren beïnvloeden of deze studenten het mondeling academisch taalaanbod (van docenten) in colleges wel of niet begrijpen?

Op basis van de geselecteerde uitingen van de beleving van de deelnemende studenten en docenten zijn 4 factoren gedefinieerd die bijdragen aan het al dan niet begrijpen van taal in de colleges.

3. Hoe kunnen docenten in hun mondelinge taalaanbod in colleges rekening houden met de taalvaardigheid van studenten?

De gegevens uit de kwantitatieve data en de opmerkingen van de onderzochte studenten die gecategoriseerd zijn in 4 factoren, hebben geleid tot een aantal aandachtspunten voor docenten. Deze punten zijn gegroepeerd in 10 acties.