STUDENTLAB: SUCCESVOLLER VAN MBO NAAR HBO

Om de overgang van het mbo naar het hbo beter te laten verlopen heeft het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de hulp ingeschakeld van ervaringsdeskundigen. Deze mbo 4-gediplomeerden en hbo-studenten met een mbo-achtergrond werkten binnen het overheidsproject StudentLabs samen om vroegtijdig uitval tegen te gaan. Dit deden ze door het ontwikkelen van innovatieve en creatieve plannen.

FBE StudentLab-plan
Verschillende mbo- en hbo-onderwijsinstellingen, waaronder de faculteit Business en Economie (FBE) van HvA kregen subsidie voor het uitvoeren de StudentLab-plannen. Het zogeheten FBE StudentLab-plan richt zich op de professionalisering van mbo 4-collega’s in het economisch domein. In samenwerking met het mbo zijn twee belangrijke competenties uitgelicht die belangrijk zijn voor de overstap naar het hbo en die centraal staan in dit project: onderzoek doen en projectmatig werken.


Momenteel is het projectteam in samenwerking met mbo-collega’s, druk bezig met het oprichten van twee belangrijke activiteiten binnen FBE StudentLab-plan. De eerste is een digitaal platform met daarop filmpjes, casuïstiek en lesbrieven gericht op de twee eerdergenoemde competenties. De tweede activiteit is een training voor mbo-docenten gericht op het optimaal faciliteren van studenten die verder willen studeren.


KNAP
Zowel het platform als de training is een co-productie tussen het mbo en hbo. In de training staat het KNAP-concept centraal. KNAP staat voor Kritisch, Nieuwsgierig, Analytisch en Planmatig en heeft betrekking op de onderzoekende houding van studenten. Deze houding helpt nieuwe hbo-studenten zich snel de hbo-vaardigheden en kennis eigen te maken die in het eerste jaar wordt aangeboden. In november wordt er gestart met de KNAP-training en komt een eerste versie van het platform online.


Meer informatie
Wil je naar aanleiding van deze informatie betrokken worden bij deze interessante en unieke aanpak of wil je op de hoogte gehouden worden van het project, aarzel dan niet en neem dan contact op met projectleider Patrick Oudijk via p.oudijk@hva.nl of 06-53895740.


StudentLab
StudentLab is een initiatief van het ministerie van OCW. Dit overheidsproject heeft als doel om de overgang van het mbo naar het hbo te versoepelen. Mbo’ers en hbo-studenten met een mbo-achtergrond werken samen met het ministerie om het studiesucces onder deze doelgroep te vergroten. De diverse plannen zijn in 2017 gepresenteerd en hebben betrekking op interventies in het laatste jaar van het mbo en het eerste jaar van het hbo.