UPDATE

Gewijzigde BSA-norm

Sinds dit studiejaar is het beleid veranderd rondom de BSA-norm. Voorheen moesten eerstejaarsstudenten 50 van de 60 studiepunten halen om een positief bindend studieadvies (BSA) te ontvangen.

Vanaf studiejaar 2020-2021 krijgen opleidingen meer ruimte om de hoogte van de BSA-norm te kiezen, met een minimum van 40 en een maximum van 50 studiepunten. Dit gewijzigde beleid staat los van de situatie die door corona is ontstaan. Aanleiding was dat we hiermee meer recht doen aan de diversiteit van opleidingen. Ook speelde mee dat diverse opleidingen hun onderwijs vernieuwen en met grotere onderwijseenheden willen gaan werken. Het is niet de bedoeling dat opleidingen de gekozen norm ieder jaar aanpassen, want dit veroorzaakt ongelijkheid en onrust onder aankomende en zittende studenten.

Studenten kunnen in de Onderwijs-en Examenregeling van de betreffende opleiding (via de Studiegids) vinden hoe hoog de BSA-norm is.