OPROEP


Studentlab zoekt mbo-docenten en -studenten

Deel deze oproep met je collega's en mbo-4 studenten!

De economische opleidingen van de Faculteit Business en Economie zijn voor het project Studentlab op zoek naar 2 mbo-docenten en 2 mbo-4 studenten die deel willen uitmaken van een klankbordgroep voor het project Studentlab. Binnen dit project ontwikkelt de HvA een online cursus onderzoeksvaardigheden en projectmatig werken ‘voor de poort’ en een digitaal magazine waarin de mbo-docent tools krijgt aangereikt om de cursussen in te zetten in het mbo klaslokaal.

Klankbordgroep

Tijdens het studiejaar 2020-2021 gaat een klankbordgroep, met vertegenwoordigers van het mbo en hbo de cursussen en het digitaal magazine bekijken en bijstellen totdat iedereen tevreden is.

Inzet

De klankbordgroep komt drie dagdelen bij elkaar (online of fysiek). De tijdsinvestering is 12 uren.

Vergoeding

De vergoeding voor de mbo-studenten is 50 euro per sessie. De vergoeding voor de mbo-docenten is in overleg.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelden kun je contact opnemen met Janke-Neeltje Schutter (beleidsadviseur onderwijs en onderzoek, FBE) via j.n.schutter@hva.nl of 06-40 37 39 29.