Studiekeuzegesprek voor studiekiezers

Vorig studiejaar draaide de HvA een pilot met gratis studiekeuzegesprekken voor studiekiezers uit het vo en mbo. Wegens groot succes wordt het aanbod dit studiejaar voortgezet.

Ook in 2020-2021 gratis in gesprek met een HvA keuzecoach!

Tijdens de pilot in 2019-2020 meldden zo'n 275 studiekiezers uit het vo en mbo zich aan voor een gratis studiekeuzegesprek. Tot februari vonden de gesprekken plaats op een HvA-locatie. Daarna vonden de gesprekken enkel nog telefonisch plaats, wat door veel studiekiezers als prettig en laagdrempelig werd ervaren.

Wie kwamen er op gesprek?

Uit de analyse van de aanmeldgegevens blijkt dat meer meisjes dan jongens zich aanmeldden voor een gesprek. Ongeveer de helft van de aanmeldingen was afkomstig uit het vo, de andere helft uit het mbo. Het aanbod werd ook goed gevonden door jongeren met een tussenjaar. Zo’n 30% had bij aanmelding nog geen idee wat ze wilden gaan studeren. Ook zo’n 30% twijfelde tussen opleidingen in de sector economie.

Aanmelden voor gesprekken in 2020-2021

In overleg met de faculteiten en op basis van de positieve reacties van studiekiezers is besloten om het aanbod ook dit studiejaar voort te zetten. De gesprekken worden telefonisch gevoerd op maandagen tussen 15.00 en 17.00. Aanmelden kan via hva.nl/studiekeuzegesprek. Wanneer de naderende aanmelddeadline zorgt voor meer animo, wordt het aantal wekelijkse gespreksmogelijkheden verder uitgebreid.